https://pb.esn.pl/sites/default/files/pages/images/study-abroad__0.jpg

Kiedy znajdziesz się w uczelni zagranicznej:
Załóż konto w banku. Jeżeli zadeklarowałeś we wniosku wyjazdowym, że chcesz otrzymywać stypendium na konto walutowe w kraju odbywania studiów, po przyjeździe na miejsce musisz takie konto założyć i niezwłocznie powiadomić BWM PB podając nazwę banku, numer konta (swift kod), adres
Kontakt z Biurem Programów Międzynarodowych PB. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na radę i pomoc pracowników BWM PB. Najlepiej i najszybciej kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej. Pamiętaj więc o tym, by dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób będziesz mógł korzystać z poczty na uniwersytecie przyjmującym. W razie jakichkolwiek problemów, wątpliwości i pytań podczas pobytu za granicą, pisz do BWM lub koordynatora wydziałowego.
Zmiany w „Learning Agreement”. Wszelkie zmiany w programie studiów zagranicznych muszą być zaakceptowane przez koordynatora wydziałowego, prodziekana ds. studenckich i dydaktyki WZ PB. Pamiętaj, że masz na to maksymalnie 2 tygodnie od przyjazdu do uczelni zagranicznej. Na drugiej stronie formularza porozumienia o programie studiów (Learning Agreement) wpisujesz cały nowy, aktualny wykaz przedmiotów wraz z punktami ECTS i uzyskujesz podpis koordynatora uczelnianego/wydziałowego programu Erasmus uczelni zagranicznej. Następnie przesyłasz podpisany formularz porozumienia o programie studiów do koordynatora WZ PB w celu uzyskania jego akceptacji.
Wykaz zaliczeń – Transcript of Records. Pamiętaj również o swoim statusie - statusie stypendysty programu Erasmus. Zgodnie z zasadami tego programu możesz cieszyć się takimi samymi prawami jak studenci lokalni. Masz jednak również takie same obowiązki. Czekają Cię takie same wymagania i rygory egzaminacyjne. A więc uczęszczasz na zajęcia, spotykasz się z tutorem i uzyskujesz zaliczenia oraz zdajesz egzaminy. Wszystkie Twoje osiągnięcia odnotowane zostaną w wykazie zaliczeń. Po podpisaniu tego dokumentu przez koordynatora uczelnianego/wydziałowego programu Socrates-Erasmus w uczelni zagranicznej, powinien on zostać przekazany koordynatorowi WZ PB do tłumaczenia.

Pamiętaj !!! Dopilnuj, aby Twój Transcript of Records został jak najszybciej przesłany do PB, a jeśli to możliwe, najlepiej przywieź go ze sobą. Muszą się na nim znajdować punkty ECTS, oceny w skali lokalnej i w skali ECTS.

FORMALNOŚCI PO PRZYJEŹDZIE Z UCZELNI ZAGRANICZNEJ
Zaliczenie studiów zagranicznych. Po powrocie do kraju udajesz się do koordynatora wydziałowego, aby złożyć tam kopie dokumentów potwierdzające zaliczenie okresu studiów za granicą (czyli kopię Transcript of Records). Aby zaliczono Ci okres studiów odbytych za granicą do okresu studiów w PB, musisz do dziekanatu wydziału dostarczyć tłumaczenie i przedstawić oryginał dokumentu nazwanego ECTS Transcript wydanego przez uniwersytet zagraniczny. Skontaktuj się jednak wcześniej z koordynatorem wydziałowym, aby omówić szczegóły wpisania poszczególnych przedmiotów i ocen do indeksu.
Ankieta sprawozdawcza. W Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej poproszony zostaniesz o wypełnienie ankiety sprawozdawczej. W ankiecie tej poza informacjami, które będą przydatne do celów sprawozdawczych oraz pomogą usprawnić procedury wysyłania stypendystów za granicę, prosimy o podanie wszelkich praktycznych rad, które ułatwią życie kolejnym stypendystom, ocenę pracy biura, koordynatorów.
Pomóż kolegom! Na pewno młodsi koledzy, którzy dopiero wybierają się na stypendium Erasmusa, zwrócą się do Ciebie o radę lub informacje. Twoje doświadczenie pomoże im, być może, łatwiej przebrnąć przez całą procedurę. Dzięki Tobie unikną pewnych problemów. Podziel się z nimi swoimi doświadczeniami.

Opieka nad stypendystami zagranicznymi w PB. Zwrócimy się do Ciebie w o pomoc w przyjęciu zagranicznych stypendystów programu Erasmus, którzy przyjadą studiować na Twoim Wydziale. Wdzięczność jest uczuciem wyższym, spodziewamy się więc, że nie odmówisz. Tobie także ktoś pomagał.