https://pb.esn.pl/sites/default/files/pages/images/1145118186_9f612e3d22_m.jpg

By naprawdę poważnie myśleć o wyjeździe za granicę w ramach Programu Erasmus, student musi przedłożyć kserokopię certyfikatu zdania egzaminu z języka, w którym odbywają się zajęcia dla studentów zagranicznych uczelni, w której chce studiować lub zdać egzamin z języka w Studium Języków Obcych PB.

Grupa na Facebook'u Wyjazdy z Erasmus+: http://pb.esn.pl/wyjazdyzerasmus