https://pb.esn.pl/sites/default/files/pages/images/469855172_50dbb1e645_m.jpg

Sprawy wizowe – konieczność posiadania konta w banku, ubezpieczenie

Zanim wyruszysz do ambasady
Kiedy uczelnia zagraniczna odpowie na Twoje zgłoszenie i przyśle Ci oficjalne potwierdzenie przyjęcia na studia (najczęściej na adres domowy lub też do BPM), powinieneś przystąpić do kompletowania dokumentów wymaganych przez ambasady w procesie ubiegania się o wizę (są to m.in.: potwierdzenie o przyjęciu na studia z uczelni zagranicznej, zaświadczenie z BPM o wysokości uzyskanego stypendium, zaświadczenie z banku o posiadaniu kwoty zabezpieczającej Twój pobyt za granicą – ambasady określają minima socjalne, konieczne do przeżycia w danym kraju, wymagane zaświadczenie z banku potwierdza więc, że student dysponuje kwotą, która wraz z przyznanym stypendium stanowi owo minimum socjalne). 

Raz jeszcze przypominamy. Pamiętaj!!! Kwota stypendium programu Erasmus oraz ewentualne dofinansowanie przyznane przez PB (jeśli takowe uda Ci się zdobyć) stanowić będą jedynie część środków potrzebnych Ci podczas pobytu za granicą. 

Załóż konto w banku (chyba że je masz), na którym zgromadzisz odpowiednie środki finansowe, wymagane do ubiegania się o wizę, nie można bowiem przedstawić zaświadczenia, że - przykładowo – Twoi rodzice mają na koncie stosowną kwotę. Przedkładając ambasadzie zaświadczenie z banku, musisz mieć dokument mówiący o koncie na Twoje imię i nazwisko. Może to być to samo konto, na które później zostanie Ci przelany grant Erasmusa. W niektórych przypadkach (np. jeśli wybierasz się do Niemiec) konto, na które zostanie Ci przelany grant Erasmusa, korzystniej jest – a czasem wręcz jest to warunek bezwzględny - założyć już po przybyciu na miejsce. 

Ubezpieczenie. Wyjeżdżając za granicę koniecznie się ubezpiecz. Polisę ubezpieczenia zdrowotnego i od następstw nieszczęśliwych wypadków możesz wykupić w Polsce lub w kraju, w którym zamierzasz studiować. W niektórych przypadkach będziesz musiał ubezpieczyć się jeszcze zanim podejmiesz starania o wizę (np. jeśli wyjeżdżasz do Włoch). Polisa ubezpieczeniowa musi zawierać wyraźne stwierdzenie, że obowiązuje we wszystkich krajach Europy. Koszty ubezpieczenia są często bardzo zróżnicowane, warto więc zasięgnąć informacji u kolegów i koleżanek, którzy załatwiali już sprawy ubezpieczeniowe podczas organizowania wyjazdu w latach poprzednich. 

Wyprawa do ambasady
Jedziesz do ambasady kraju, w którym zamierzasz odbyć studia, w celu otrzymania wizy. Nie zapomnij o paszporcie (musi być ważny co najmniej sześć miesięcy dłużej niż zamierzasz pozostać w danym kraju) i kserokopii paszportu, o swoim aktualnym zdjęciu, a także o pieniądzach na opłaty wizowe czy inne opłaty, związane z legalizacją dokumentów. 

Transport, adresy kontaktowe, wyżywienie, zakwaterowanie. Musisz wybrać środek transportu, kupić bilet. Warto też załatwić wyżywienie i zakwaterowanie (mieć adres i telefon), skompletować adresy kontaktowe w uczelni zagranicznej (osoby zajmującej się obsługą programu Erasmus, Twojego koordynatora).