https://pb.esn.pl/sites/default/files/pages/images/logo_se_0_0.png

SocialErasmus jest to projekt mający na celu zaangażowanie studentów biorących udział w Programie Erasmus przebywających na Politechnice Białostockiej w działania na rzecz lokalnej społeczności. Umożliwia im to poznanie polskich realiów oraz zapoznanie z różnymi grupami społecznymi, nie tylko studentami.

Głownymi projektami realizowanym poprzez SocialErasmus są:
-Eramus in Schools - wizyty Studentów Zagranicznych w szkołach podstawowych, gimnazjach, czy szkołach średnich, podczas których prezentują oni swoje kraje (zwyczaje, tradycje, język, kulturę).
-Międzynarodowy Święty Mikołaj
-Las Erasmusa
-Hol Erasmusa

Oficjalna strona projektu