https://pb.esn.pl/sites/default/files/pages/images/1375685165_0026af5223_m.jpg

PROGRAM STUDIÓW
Program studiów obowiązujący w uczelni zagranicznej należy uzgodnić z prodziekanem ds. studenckich i dydaktyki WZ PB przed wyjazdem (student musi mieć tzw. Learning Agreement, podpisany przez dziekanów i koordynatorów z obu stron). 

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki WZ PB na podstawie podpisywanego studentowi Learning Agreement decyduje, czy po jego powrocie do uczelni macierzystej studia zagraniczne zostaną mu zaliczone na zasadzie „semestr za semestr”, czy też będzie musiał uczęszczać dodatkowo na zajęcia z jednego-dwóch przedmiotów kierunkowych, które go ominą podczas nauki za granicą. Dokument stwierdzający zasady zaliczenia okresu pobytu za granicą podpisywany jest przez Prodziekana ds. Studenckich i Dydaktyki WZ PB oraz przez studenta przed jego wyjazdem za granicę.

ZMIANY W PROGRAMIE STUDIÓW
W pierwszych tygodniach pobytu na uczelni zagranicznej student ma prawo dokonać zmian w programie studiów. Musi przesłać propozycje zmian do Learning Agreement (podpisane przez dziekana i koordynatora uczelni zagranicznej) do uczelni macierzystej i uzyskać jej zgodę na dokonanie zmian.