https://pb.esn.pl/sites/default/files/pages/images/3630917071_79b4fc084e_m.jpg

1. Koordynator : Wpisać się na listę chętnych do przystąpienia do egzaminu językowego
Osoby, które są posiadaczami certyfikatów znajomości języka, upewniają się, czy dany certyfikat jest honorowany i przedkładają koordynatorowi jego kserokopię. Zwalnia to z egzaminu językowego.

2. Koordynator: Pobrać „Ankietę informacyjną kandydata”
Wypełnioną ankietę jak najszybciej zwrócić koordynatorowi

3. Studium Języków Obcych: Egzamin z języka
Informacje o terminie i miejscu egzaminu dostępne są u koordynatora, w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej i na tablicach ogłoszeń (przy pok. 1C w budynku Rektoratu przy ulicy Wiejskiej oraz przy pok. 104 w budynku głównym w Kleosinie)

4. Biuro ds. Wspólpracy Międzynarodowej, strony www w Internecie, byli stypendyści: Informacje o uczelni zagranicznej
przewodniki, informatory, pakiety informacyjne (o ile uczelnie partnerskie je prześlą) dostępne są w BWM BWM dysponuje nazwiskami byłych stypendystów.

5. Koordynator, Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wypełnienie „Learning Agreement” oraz podpisanie “Zasad zaliczeń”
„Learning Agreement” to dokument, w którym zobowiązujesz się do zdobycia w partnerskiej uczelni 30 punktów kredytowych. Twój wybór przedmiotów do studiowania za granicą musi zaakceptować prodziekan ds. studenckich i dydaktyki, a także odpowiedzialna za to osoba z uczelni partnerskiej. Ustalenia „Learning Agreement” można zmienić zaraz po przyjeździe do uczelni zagranicznej, ale zawsze za zgodą wyżej wymienionych osób.

6. Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej: Organizacja wyjazdu, „Student Application Form”, “Umowa”, sprawy wizowe, sprawy finansowe
Wydział rekrutuje studentów na wyjazd zagraniczny i ustala z nimi, na jakich zasadach będzie im zaliczony okres pobytu za granicą, pozostałe formalności załatwiane są w BWM.