Na grudniowym National Platform 2016 (ogólnopolskim zjeździe członków Stowarzyszenia ESN Polska) członkowie naszej sekcji zaprezentowali swoją kandydaturę na organizatora marcowego SD - Spotkania Delegatów, będącym jednym z ogólnopolskich zjazdów statutowych, podczas którego będą poddawane głosowaniu sprawy organizacyjne ESN. Przedstawiająca naszą kandydaturę Aleksandra Seweryn, Przewodnicząca ESN PB, nie dała się tremie i po prezentacji zebrała razem z obecnymi członkami ESN PB zasłużone brawa. Podczas głosowania Delegaci sekcji jednogłośnie opowiedzieli się za naszą wizją SD.

Komitet Organizacyjny SD Białystok wykonał ogrom pracy. Ich motywacja i pozytywna energia sprawiły, iż wydarzenie to na zawsze wpisało się w historię nie tylko naszej sekcji, ale i Stowarzyszenia ESN Polska.

Jako motto wydarzenia wybrano “Białe SD w krainie lodu”. Nawiązuje ono do chłodnego klimatu naszej Podlaskiej krainy (lecz gorących serc mieszkańców!). Wydarzenie to odbyło się 17-19 marca 2017 roku. Podczas niego miała miejsce część oficjalna, czyli obrady wraz z głosowaniami, oraz z część nieoficjalna (imprezy integracyjne, zwiedzanie miasta). 
 

Autor: Marcin Pawelski