Program Erasmus powstał w 1987 roku jako zakrojony na szeroką skalę europejski program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcić się w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

W latach dziewięćdziesiątych program objął także inne formy współpracy między uczelniami z różnych krajów Europy i szybko stał się największym i najlepiej znanym wspólnotowym programem dla europejskich szkół wyższych. W roku 1995 został włączony do SOCRATESa - programu współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji, który kończy się w roku akademickim 2006/07. Obecnie Erasmus wchodzi w nową fazą jako część nowego kompleksowego programu Unii Europejskiej 'Uczenie się przez całe życie'.

W pierwszym roku istnienia Erasmusa wzięło w nim udział 3244 europejskich studentów. Obecnie każdego roku z wyjazdów korzysta ponad 150 tys. stypendystów. Polska uczestniczy w Erasmusie od 1998 r. Do roku 2005/06 włącznie z wyjazdów stypendialnych programu skorzystały w naszym kraju ponad 42 tys. studentów, a na nasze uczelnie przyjechało ponad 7,5 tys. zagranicznych stypendystów. Odbyło się ponad 7,4 tys. wyjazdów polskich nauczycieli akademickich i ponad 4,5 tys. przyjazdów zagranicznych nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zająć w goszczących uczelniach. W roku akademickim 2006/07 w programie wzięło udział ponad 200 naszych uczelni.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. zastępując dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Nowością są wspierane przez niego (jako pierwsze w historii programów edukacyjnych!) inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest do roku 2020.

W praktyce oznacza to znaczne rozszerzenie znaczenia programu Erasmus również na pozostałe akcje związane z mobilnością.

Część programu Erasmus+, która jest nam najbardziej bliska (Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych) zaczęła obowiązywać w 2 połowie 2014 roku. Mobilność studentów bez zmian nadzorowana jest przez Narodową Agencję programu Erasmus, którą w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Więcej na temat programu Erasmus+ znaleźć można na stronie: http://erasmusplus.org.pl

Źródło: Narodowa Agencja Programu Erasmus