https://pb.esn.pl/sites/default/files/pages/images/money.jpg

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża. Przykładowo w roku 2014/2015 w zależności od kraju miesięczna stawka stypendium wynosi 300, 400 lub 500 euro w przypadku wyjazdów na studia, oraz 400, 500 lub 600 euro w przypadku wyjazdów na praktyki. Należy pamiętać, że stypendia w ramach Erasmus+ pokrywają wyłącznie część kosztów, które będzie trzeba ponieść w związku ze studiami zagranicznymi. Stypendium przeznaczone jest na pokrycie różnicy kosztów utrzymania i studiowania pomiędzy krajem ojczystym, a krajem, do którego wyjeżdżamy. Uczelnia zagraniczna nie pobierze żadnych opłat za studia ( na przykład czesnego, opłaty za egzamin, wpisowego, opłaty za korzystanie z biblioteki itp. ), ale może zażądać drobnej zapłaty za pokrycie kosztów ubezpieczenia, członkostwa w związkach studenckich lub korzystanie z różnych materiałów na takich samych zasadach, jakie obowiązują miejscowych studentów. Student będzie musiał zapłacić za zakwaterowanie, wyżywienie, rozrywki. Warto pamiętać, że stypendium może nam nie wystarczyć, aby przeżyć kilka miesięcy w obcym kraju. Stypendia mogą być wypłacane z dużym opóźnieniem, a więc trzeba mieć świadomość, że stypendium stanowi jedynie wsparcie finansowe, nie zaś pełne utrzymanie studenta za granicą.