Education Officer Stowarzyszenia ESN Polska

Education Officer to zaangażowany wolontariusz ESN którego obszar zainteresowań to edukacja wyższa, młodzież i mobilność. Osoba ta gotowa jest dzielić się własną wiedzą i uczyć się od innych Education Officer'ow. Jej celem jest zwiększenie rozpoznawalności ESN w Polsce poprzez bycie rzecznikiem międzynarodowych studentów wobec ważnych krajowych interesariuszy.

Lokalny Education Officer

Lokalny Education Officer to członek ESN, zainteresowany szkolnictwem wyższym, młodzieżą i mobilnością. To wolontariusz, który posiada ogromną wiedzę o programie Erasmus+, jest gotowy dzielić się nią oraz służyć pomocą studentom, odpowiadając na ich pytania. Education Officer współpracuje ściśle z IRO (tj. Biurem Współpracy z Zagranicą - nazwa ta różni się w zależności od uczelni) oraz jest oficjalnie rozpoznawany przez Uniwersytet. Kontakt z LEO: erasmus.pb@esn.pl

Zakres obowiązków Local Education Officera:

  • służenie pomocą studentom odbywającym/planującym wyjazd na dowolne stypendium programu Erasmus+;
  • prowadzenie kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków studentów przebywających na stażach oraz studiach zagranicznych;
  • informowanie studentów na temat zasad nowego programu Erasmus+;
  • promocja mobilności edukacyjnej studentów poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, targów mobilności oraz punktów informacyjnych
  • promocja PRIME, projektu STORY, platformyErasmusIntern.org oraz ESNSurvey

Jeśli masz pytanie dotyczące wyjazdu na studia bądź praktyki w ramach programu Erasmus+ skontaktuj się z naszym Local Education Officerem:
DOMINIK GLIŃSKI  - członek Zarządu ds. programu Erasmus, e-mail: erasmus.pb@esn.pl

ErasmusIntern.org

Wielu studentów boryka się z problemem znalezienia miejsca pracy za granicą, które przyjełoby ich na praktyki Erasmus+. ESN stworzył platformę ErasmusIntern.org (http://erasmusintern.org/), na której znajdują się oferty firm oraz profile osób poszukujących zagranicznego stażu.

Jeśli szukasz praktyki zagranicznej lub chcesz zaoferować staż młodym ludziom z Europy założ konto na platformie.
Sign Up | Login

Platforma ErasmusIntern.org jest częścią projektu STORY (http://storyproject.eu), realizowanego przez ESN przy wsparciu Komisji Europejskiej. Projekt ten ma na celu poprawę dostępności i jakości międzynarodowych praktyk, jak również zwiększenie świadomości na temat istnienia takich możliwości dla młodzieży.