https://pb.esn.pl/sites/default/files/pages/images/skatt.jpg

Wypełnianie dokumentów

„Ankieta informacyjna” i „Student Application Form”

Otrzymasz je w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej lub na stronie www WZ PB (informacje o Programie Erasmus: dokumenty do pobrania). Należy w nich podać swoje dane osobiste i te dotyczące uczelni macierzystej, a także informacje na temat planowanych studiów w uczelni zagranicznej. Czasami zdarza się, że uczelnia zagraniczna załącza poza standardowym wnioskiem zgłoszeniowym także inne dodatkowe formularze np. dotyczące rezerwacji zakwaterowania, uczestnictwa w programie orientacyjnym itp. Warto więc zawsze upewnić się, czy wypełnione przez Ciebie formularze to wszystkie, jakich wymaga uczelnia zagraniczna.

Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement)

Student – na podstawie strony internetowej uczelni zagranicznej, którą wybrał, oraz materiałów dostępnych w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej – wybiera przedmioty, które będzie studiował za granicą. Stara się, by były jak najbliższe programowi studiów zaplanowanemu na kierunku, który studiuje w macierzystej uczelni w danym semestrze, a także aby łączna liczba punktów kredytowych, które zdobędzie w semestrze nie była mniejsza niż 30. Wybrane przedmioty i punkty kredytowe wpisuje w Learning Agreement. Druk przekazuje koordynatorowi wydziałowemu.

Uzgadniasz je z koordynatorem wydziałowym i prodziekanem ds. studenckich i dydaktyki na podstawie materiałów przekazanych przez uczelnię zagraniczną. W dokumencie tym przedstawiasz listę przedmiotów, które chciałbyś studiować, a także liczbę punktów ECTS, które zamierzasz zdobyć studiując wybrane przedmioty. Warto pamiętać, że istnieje również możliwość zmodyfikowania zaplanowanego porozumienia o programie studiów już po przyjeździe do uczelni zagranicznej. Jednak w takim wypadku zaktualizowane porozumienie o programie studiów musi zostać przesłane faxem do koordynatora w ciągu 2 tygodni po przyjeździe do uczelni partnerskiej – w celu uzyskania jego akceptacji.

Wysyłanie dokumentów

Twój wniosek zgłoszeniowy („Student Application Form”) i porozumienie o programie studiów („Learning Agreement”) wysyłane są do uczelni partnerskiej przez Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej.

Dokumenty do pobrania