ERASMUS STUDENT NETWORK POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
Dom Studenta Nr 2 „Beta”
ul. Zwierzyniecka 12, pokój nr 9
15 – 333 Białystok
 

Nasz fanpage na Facebooku: ESN PB

Przewodniczący
e-mail: pb@esn.pl

Członek Zarządu ds. Finansów
e-mail: treasurer.pb@esn.pl

Członek Zarządu ds. Programu Erasmus ESN PB 
e-mail: erasmus.pb@esn.pl

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich
e-mail: hr.pb@esn.pl

Członek Zarządu ds. Promocji
e-mail: p.pb@esn.pl

Koordynator Discover Europe
e-mail: de.pb@esn.pl

Koordynator ESNcard
e-mail: card.pb@esn.pl