Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus. Hasło "Students helping Students" jest mottem organizacji. Na świecie istnieje obecnie ponad 500 sekcji lokalnych. Organizacja wciąż się rozwija, a liczba jej członków stale rośnie.

Działalność ESN prowadzona jest na trzech szczeblach: międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym.

Główne cele ESN International to:

 • reprezentowanie interesów studentów uczestniczących w wymianie wobec odpowiednich instytucji,
 • rozwój projektów na szczeblu międzynarodowym,
 • wspieranie sekcji krajowych.

Główne cele ESN na szczeblu krajowym:

 • współpraca w zakresie projektów i imprez ogólnopolskich m.in. Discover Europe - konkurs fotograficzny; ESNOLYMPICS - turniej sportowy,
 • ścisła współpraca z Narodową Agencją Programu Erasmus,
 • wspieranie działalności sekcji lokalnych

Główne cele lokalnych sekcji uniwersyteckich:

 • działalność w interesie studentów z wymian studenckich (np. program Mentor/Buddy),
 • wspieranie integracji studentów z wymian oraz re-integracji studentów powracających z programów wymiany,
 • reprezentowanie próśb i oczekiwań tych studentów na naszych uczelniach,
 • dostarczanie niezbędnych informacji na temat akademickich programów wymian, przyczynianie się do rozwoju różnych programów wymiany międzynarodowej,
 • koordynowanie krajowych programów (np. ESNCard - karta zniżkowa; SocialErasmus - projekt mający na celu zachęcenie studentów zagranicznych do działalności na rzecz lokalnej społeczności) na szczeblu lokalnym,
 • organizowanie lokalnych wydarzeń mających na celu integrację studentów zagranicznych i polskich,
 • zachęcenie studentów zagranicznych i polskich do poznawania innych kultur,
 • rozwój osobisty członków sekcji na różnych płaszczyznach.

(źródło: ESN Polska)