<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ef.pl/"><u>EF Education First</u></a><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14.6667px"> oferuje przełomowe możliwości edukacyjne. Od ponad 50 lat misją EF jest sprawienie, aby ludzie w różnym wieku, różnych narodowości i środowisk mogli uczyć się języków obcych i poznawać kulturę innych krajów. Już 15 milionów studentów wyjechało na zagraniczne kursy językowe EF i wróciło z niezwykłymi wspomnieniami, cennymi doświadczeniami i kilkukrotnie lepszą znajomością języka obcego.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14.6667px">EF Education First posiada 400 szkół językowych na całym świecie, dzięki czemu może organizować wyjazdy językowe do 44 miejscowości w 16 krajach na całym świecie. W ofercie można znaleźć 7 języków obcych oraz 3 przedziały wiekowe: kursy dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14.6667px">EF łączy naukę języków obcych z wymianą kulturową, osiągnięciami naukowymi i podróżami edukacyjnymi. W ofercie znajdują się wyjazdy językowe, kursy językowe za granicą, a także zajęcia wspierające e-biznes &ndash; kursy biznesowe przygotowane specjalnie dla firm. Z programem można się zapoznać, przeglądając</span><a href="http://www.ef.pl/pg/"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14.6667px"> </span><u>przewodnik po wyjazdach językowych</u></a><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14.6667px">.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</div>